Dagsorden

134 Dk
AMR-dagsorden findes på dlfinsite.

AMR-møderne foregår som udgangspunkt på en fredag mellem kl. 11-14 inkluderet kørsel og en rugbrødsmad på kredskontoret.