Hvorfor være medlem?

134 Dk
I din fagforening kan du få kvalificeret og brugbar rådgivning om dine rettigheder og/eller din arbejdssituation
 • Information om centrale og lokale aftaler, du er omfattet af – herunder lønaftaler.

 • Information om fagpolitiske og uddannelsespolitiske beslutninger, der indføres på skoleområdet – lokalt såvel som centralt.

 • Rådgivning om barsel – omfang, diverse modeller for tilrettelæggelse og økonomiske konsekvenser.

 • Rådgivning omkring planlægning af pensionering.

 • Bistand ved påtænkt afskedigelse og såfremt du afskediges.

 • Bistand ved tjenstlige samtaler – enten af TR eller en bisidder fra kredsen.

 • Rådgivningen: Her kan du henvende dig ved f.eks. arbejdsskader, arbejdspres som truer dit arbejdsliv eller problemstillinger omkring det psykiske arbejdsmiljø. I de fleste tilfælde kan den lokale kreds hjælpe. I andre vil du blive henvist til DLF centralt, som bl.a. kan bevilge op til 4 psykologsamtaler.

 • Juridisk bistand: Skulle den ulykkelige ting ske, at du bliver anklaget for eksempelvis vold eller anden uacceptabel adfærd/handling, kan DLF bevilge dig juridisk bistand.

 • DLF’s ansvarsforsikring: Såfremt din arbejdsgivers ansvarsforsikring ikke dækker, har DLF lavet en forsikring, som dækker medlemmerne.

 

Desuden får du adgang til

 

 • Fagbladet Folkeskolen

 • Gruppelivsforsikring

 • Lærerstandens Brandforsikring

 • Medlemslån

 • Medlemskurser

 • Forbrugsforeningen

 • Lån & Spar Banks billån

 • Tjenestemændenes Låneforening

 • Ferieboliger og lejligheder