AMR-referater

Referater skal hentes på dlfinsite

AMR-erne mødes ca. 4 gang om året. Der afholdes både separate AMR-møder, møder med AMR og TR, samt de såkalde trio-møder med deltagelse af såvel arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og ledelse.