AMR

AMR på skolerne AMR på skolerne

Dagsorden - næste AMR-møde Dagsorden - næste AMR-møde

AMR-dagsorden findes på dlfinsite.

Mødekalender Mødekalender

Kørsel Kørsel

Nødvendig kørsel i forbindelse med varetagelse af...

Mistrivsel Mistrivsel

BAR - tæt på mistrivsel

Lærerarbejdspladser Lærerarbejdspladser

Arbejdspladser? Øhhh ................

Anmeldelse af arbejdsskader

Det er vigtigt, at arbejdsskader (ulykker og erhve...

AMR-referater

Referater skal hentes på dlfinsite

Pjecer

Udgivelser fra Danmarks Lærerforening

Skemaer og bilag

AT og BAR

Materiale fra Arbejdstilsynet og BrancheArbejdsmil...

Kemisk risikovurdering Kemisk risikovurdering

Siden 1. juli 2019 har det været lovpligtigt at ud...