Generalforsamlinger

2020 Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2019 Generalforsamling

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. mart...

2018 Generalforsamling

Referat af Generalforsamling onsdag den 14. marts...

2017 Ekstra generalforsamling

Referat af Generalforsamling den 25. april 2017

2017 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 21. marts 2017

2016 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 15. marts 2016

2016 Ekstra generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 22. feb. 2016

2015 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 10. marts 2015

2014 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 13. marts 2014

2013 Ekstra generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 20. juni 2013

2013 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 14. marts 2013

2012 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 8. marts 2012

2011 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 23. feb. 2011

2010 Generalforsamling

Referat af generalforsamling d. 10. marts 2010