Kontakt

Kontoret træffes på telefon 86 32 57 66 eller mail

Kredskontoret Ebdrupvej 11, 8560 Kolind: 134@dlf.org

Formand Lisbeth Bøwes: libs@dlf.org

Sagsbehandler Rikke Balling Høholt: riho@dlf.org

Kontor

Telefon 86325766

mail