TR

TR på Skolerne i Norddjurs TR på Skolerne i Norddjurs

Djurs Lærerforening har tillidsrepræsentanter på a...

TR på skolerne i Syddjurs TR på skolerne i Syddjurs

Djurs Lærerforening har tillidsrepræsentanter på a...

TR-håndbogen TR-håndbogen

- dit værktøj i dagligdagen

Dagsorden - næste TR-møde Dagsorden - næste TR-møde

TR-møderne foregår på en fredag mellem kl. 11-14 i...

Mødekalender Mødekalender

Forretningsorden FK

Skabelon til forretningsorden for Djurs Lærerforen...

Kørsel Kørsel

Nødvendig kørsel i forbindelse med varetagelse af...

Samtaleark til nye medlemmer Samtaleark til nye medlemmer

MED-håndbogen MED-håndbogen

MED-håndbog og rammeaftale om medindflydelse / me...

Folkeskoleloven Folkeskoleloven

Hentet fra retsinformation.dk (13-01-2023)

Information vedr. TR-valg Information vedr. TR-valg

TR-håndbogen