Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer.

Styrelsenvælges for 2 år ad gangen.
Valget finder sted i lige årstal.
Kredsstyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen (Se vedtægter)

For funktionsperioden 2024-2026:

 

Funktion

Kontaktoplysninger

Formand

Kongresdelegeret

Lisbeth Sølgaard Bøwes

Mobil 60 47 91 82
Mail LIBS@dlf.org

Næstformand

Kommunerepræsentant Syddjurs
FTR for Syddjurs Kommune
HU og OMU i Syddjurs

Kongresdelegeret

Peter Ravn

Mobil 50 99 61 71
Mail PERA@dlf.org

Kasserer

Kommunerepræsentant Norddjurs
FTR for Norddjurs Kommune
HU og OMU i Norddjurs

Delegeret i LAKA

Michael Aagaard Laursen

Mobil 60 94 43 79
Mail MILA@dlf.org

OMU i Syddjurs
Kursusansvarlig
Arbejdsmiljø
SoMe-ansvarlig

Lise-Lotte Møgelbjerg Andersen

Mobil 29 89 48 91
Mail LMAN@dlf.org

OMU i Norddjurs
Arbejdsmiljøansvarlig
Web-ansvarlig
FH-Djursland
Studieråd VIA

Kongresdelegeret

Thomas Raa Olsen

Mobil 50 57 37 47
Mail THRO@dlf.org