Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer.

Styrelsenvælges for 2 år ad gangen.
Valget finder sted i lige årstal.
Kredsstyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen (Se vedtægter)

For funktionsperioden 2022-2024:

 

Funktion

Kontaktoplysninger

Formand
Pædagogisk ansvarlig
Hovedstyrelsen

Lisbeth Sølgaard Bøwes

Mobil 60 47 91 82
Mail LIBS@dlf.org

Næstformand

Niels Kristian Bech Jensen

Mobil 29 82 93 71
Mail NKBJ@dlf.org

Kasserer
Kommunerepræsentant Norddjurs
FTR for Norddjurs Kommune
Kongresdelegeret

Michael Aagaard Laursen

Mobil 60 94 43 79
Mail MILA@dlf.org

Kommunerepræsentant Syddjurs
FTR for Syddjurs Kommune
Kursusansvarlig
Kongresdelegeret

Peter Ravn

Mobil 50 99 61 71
Mail PERA@dlf.org

Arbejdsmiljøansvarlig
Web-ansvarlig
Kongresdelegeret

Thomas Raa Olsen

Mobil 50 57 37 47
Mail THRO@dlf.org