Arbejdsskader - arbejdsulykker

Det er vigtigt, at arbejdsskader (ulykker og erhvervssygdomme) bliver anmeldt korrekt, og absolut senest inden der er gået et år.
Er du kommet ud for en arbejdsskade anbefaler vi, at du kontakter os så hurtigt som muligt.
Skaden kan i værste fald have konsekvenser for dit ansættelsesforhold.
Jo tidligere vi er med på sidelinjen, desto bedre kan vi hjælpe.

Du får f.eks. hjælp til anmeldelse af arbejdsskaden, problemer ift. dækning af behandlingsudgifter og forståelse af sagsgangen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsskader, der formodes at give varigt mén eller nedsat erhvervsevne, sendes via kredsen til Hovedforeningen, hvor et team af konsulenter hjælper med at få den bedst mulige afgørelse af sagen.

For AMR: Indberetningsskema