Medlem

MedlemsNyt

Medlemsnyt520
Aktuel udgave af medlemsnyt

Kære medlem af Djurs Lærerforening

September lakker mod enden, og en travl skolestart er ved at forvandle sig til hverdag.
På kredskontoret blæser der forandringsvinde. Ole Martinussen, som også takket være jeres og mange andre østjyske stemmer, kom i hovedstyrelsen ved valget i 2019, har fået andet arbejde.
Det betyder, at jeg, som 1. suppleant, træder ind i hovedstyrelsen pr. 1. oktober og denne valgperiode ud. Der er derfor foretaget nogle ændringer i kredsstyrelsen her i Kreds 134.
Vores næstformand, Niels Kristiane Bech Jensen, bliver fuldtidsfrikøbt. Han vil være at træffe i kontorets åbningstid eller efter aftale.
Jeg fortsætter som kredsformand, og deler mit arbejde mellem kredsen og hovedstyrelsen. Hovedstyrelsesarbejdet vil primært ligge på tirsdage og onsdage. Også jeg kan naturligvis træffes efter aftale.
Vi ser frem til, at Djursland nu sammen med det østjyske får en stemme i hovedstyrelsen. Og vi vil samtidig på alle måder tilstræbe, at dette ikke påvirker den service, I som medlemmer og TR kan forvente af Kredsen.

På grund af praktik har vi måttet udskyde medlemscafé-mødet fra den 27. september til

TIRSDAG den 25. oktober kl. 17.00 – 18.30 på kredskontoret i Kolind

Dette møde er for medlemmer indenfor skoleområdet. Omdrejningspunktet bliver ’Arbejdsvilkår – hvad kan og skal fikses ved overenskomstbordet, og hvad skal der arbejdes med andre steder?’ Invitationen kommer til jer via TR.
Sæt kryds ved datoen i kalenderen. Vi ser frem til nogle rigtig gode og vigtige snakke med dig, som medlem.

For medlemmer af andre grupper indenfor vores overenskomstområde bliver det samme arrangement holdt

TORSDAG den 27. oktober kl. 16.30 – 17.30 på kredskontoret i Kolind

Også her vil invitationen komme ud via TR, og vi håber, rigtig mange af jer har lyst til at deltage.

Vi har siden sommerferien haft bøwl med vores telefonsystem. Vi er nu overgået til en ny løsning, som vi håber, både I og vi kan være tilfredse med.
Til sidst – i lyset af den underlige tid, vi befinder os i, en lille strofe fra vores foreningssang:

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp
som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp
som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid
for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid

Det er i tider som disse, vores arbejde og det fællesskab, der er i vores forening, bliver helt særligt vigtigt!

Lisbeth Bøwes
Kredsformand Djurs Lærerforening