Dagsorden

134 Dk
AMR-møderne foregår på en fredag mellem kl. 11-14 inkluderet kørsel og en rugbrødsmad på kredskontoret

Dagsorden vil fremover ligge på dlfinsite