Årsmøde

Seniorklub Djursland afholder årsmøde torsdag den 21. marts 2024 Arrangement i Birkehuset, Skovvænget 9, 8570 Tirstrup kl 10:30

Mødet starter med orientering om kredsens arbejde i vores to kommuner ved kredsformand Lisbeth Bøwes.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Orientering om klubbens udadrettede arbejde v. Knud Erik Jensen

4. Orientering om årets forbrug v. Karin Bønnerup

5. Indkomne forslag:
Årsmødet suspenderes. Gruppearbejde om fremtidige emner og arrangementer drøftes ved bordene. Hanne Nowak igangsætter arbejdet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen er

  • Eva Grouleff
  • Ellen Christiansen
  • Karin Bønnerup
  • Leo Mortensen

Alle er villige til genvalg.

På valg som suppleanter er

  • Lone Vig – villig til genvalg
  • Lilian Melchiorsen

7. Valg af repræsentanter til det forpligtende kredssamarbejde

  • Knud Erik Jensen
  • Leo Mortensen

Begge genopstiller

8. Eventuelt. Orientering om Facebook og læsegruppen ved Karin Bønnerup

 

Se dagsorden HER