Generalforsamlinger 2023 Generalforsamling

Foreløbig dagsorden 2023

Onsdag den 15. marts 2023 klokken 18:30

Onsdag den 15. marts 2023 klokken 18:30

INDKALDELSE til GENERALFORSAMLING 2023

Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind
Der er spisning kl. 17.30 – 18.15

Føreløbig dagsorden som offentliggjort i Folkeskolen

1. Valg af dirigent
2. Beretning
    Generalforsamlingen suspenderes til cafédrøftelser 40 min. inkl. pause
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer
6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2024
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10.00 den 5. marts 2023.
SEND HER

Endelig dagsorden samt forslag til budget og kontingent fremsendes, så det er på skolerne senest den 10. marts 2023. Det kan ligeledes findes på kredsens hjemmeside.

Tilmelding til spisning HER