Generalforsamlinger

2020 Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 2. september 2020 kl. 18.00
Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind

Foreløbig dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer
6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2021
7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne
8 Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10 den 23. august 2020.
Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen.
Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 28. august 2020.

Grundet coronasituation vil vi bede om en vejledende tilmelding til selve generalforsamlingen.

Der serveres mad fra 17.20 – 17.50
Tilmelding til spisning: via din TR, og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 21. august 2020 kl.10.00.

Hent indkaldelse HER