Praktikaftale

Paragraf
Aftalen omfatter vejledning, bedømmelse, undervisning og koordinering/organisering.

Aftalen er gældende fra 1. august 2022 og kan læses i sind helhed HER

Hvis du har spørgsmål til aftalen kontaktes Kredskontoret på mail eller telefon.