Forflyttelsesaftale

Dlf Nord
Forflyttelsesaftale mellem Djurs Lærerforening og Norddjurs Kommune for lærere og andre ansatte organiseret under Djurs Lærerforening

Norddjurs Kommune ønsker at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder oplever mest mulig tryghed i ansættelsen. Bliver personalemæssige tilpasninger (omplacering, forflyttelse, fratrædelse eller afsked) nødvendige ønsker kommunen og Djurs Lærerforening at skabe størst mulig tryghed og gennemsigtighed omkring håndteringen af disse.

Alle tilpasninger skal ske med størst mulig hensyntagen til både den berørte medarbejder og såvel den afgivende som modtagende arbejdsplads. Medarbejderen skal gives størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation i den nye stilling.

Hent aftalen indgået oktober 2023- HER