Undgå ferie for egen regning

Nyansat - ledig eller orlov?

Hvis du er nyansat, har været ledig eller på orlov, kan du mangle ferie til alle ferieugerne med kollektiv ferielukning. I 2021 ligger ferieugerne i både Syddjurs og Norddjurs Kommune i ugerne 7, 28, 29, 30 og 42. Har du haft ændringer i din ansættelse, f.eks. skiftet kommune, kan du også mangle ferieoptjening til noget af ferien.  

Har du ikke optjent nok ferie, kan du sandsynligvis få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Det er en forudsætning, at du melder dig ledig senest første feriedag uden feriepenge, og dette gøres på www.jobnet.dk

For at modtage dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet og kan altså ikke rejse udenlands. Du skal udfylde en ledighedserklæring på www.laka.dk

Du skal først bruge den optjente ferie, og kan derefter gå på dagpenge.

Har du været ledig, kan du også have feriedagpenge til gode. A-kassen har skrevet til dig, hvis du har det. De kan bruges i forlængelse af din optjente ferie, og derefter melder du dig ledig.

Pas på ikke at søge om dagpenge for dage, hvor du har ferie. I et konkret tilfælde er et medlem tildelt karantæne for svig på grund af dette.

Det er vigtigt, at du melder dig ledig seneste første feriedag uden løn, da du ellers mister retten til dagpenge.

 

Hvis du bliver i tvivl om ovenstående, kan du tale med din tillidsrepræsentant eller ringe til a-kassen eller kredskontoret.