Sygdom og ferie

Syg
Sygdom før og under ferie

Hvis du er syg når ferien starter

Hvis du er syg på den 1. feriedag (eller hvis du har været syg op til ferien og fortsat er syg på den 1. feriedag), vil ferien blive suspenderet, og du skal holde den på et senere tidspunkt. Så snart du er rask, skal du raskmelde dig.

Husk, at du skal melde dig syg senest ved normal arbejdstids begyndelse på den 1. feriedag - spørg eventuelt din tillidsrepræsentant inden ferien, hvordan du skal melde dig syg, hvis skolen er lukket.

 

Hvis du bliver syg i løbet af ferien

Opstår sygdommen efter, at ferien er påbegyndt, skal du straks meddele arbejdsgiveren dette. Ved sygdom opstået i ferien er der for de første sygedage ikke ret til erstatningsferie. Det indtræder først efter 5 dage set henover hele ferieåret.

 

Meddelelse om sygdom skal gives arbejdsgiveren inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag.

Meddeler du det fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie for sygedage opstået i ferien først tælle fra 8. sygedag.

Sørg for at få kvittering - evt. ved at sende det cc til dig selv - på afsendelsen. I modsætning til sygdom opstået før ferien skal der ved sygdom opstået i ferien indhentes en lægeerklæring.

Du skal selv betale for erklæringen. Også ved sygdom under ferie i udlandet skal der indhentes dokumentation for, at der er indtruffet sygdom. Spørg din TR hvordan sygdom i ferien håndteres på din arbejdsplads.

 

Hent som dokument