Om Seniorklub Djursland

Seniorklub

Seniorklub Djursland har fungeret siden foråret 2005.

I den tid har klubben haft som mål, at afholde 5 - 6 arrangementer om året.

Det vigtigste og mest velbesøgte er Årsmødet, der afholdes hvert forår i marts måned.

Mødet indeholder en dagsorden (generalforsamling), men de fremmødte deltager også i frokost og underholdning.

Andre arrangementer planlægges løbende og offentliggøres på Kredsens hjemmeside og via mail liste. Møderne er i princippet gratis, men i nogle tilfælde er det nødvendigt med en vis egenbetaling.


De fleste arrangementer er åbne for medlem + ledsager, men Årsmødet og nogle arrangementer med begrænset deltagerantal er forbeholdt medlemmer.

Medlemmer af seniorklubben kan desuden tilslutte sig en velfungerende litteraturkreds.

Ud over det lokale arbejde deltager bestyrelsesmedlemmer i Det Forpligtende Kredssamarbejde for pensionister.

Et medlem kan vælges som deltager i årsmødet for pensionisternes hovedstyrelsesmedlem.