Ny kredsstyrelse i Djurs Lærerforening

Generalforsamlingen betyder nyt ansigt i foreningen

Årets generalforsamling var præget af to afbud. Både formand og næstformand måtte melde afbud på grund af sygdom, så meget blev anderledes. Der var god debat om beretningen og forslag til ændringer i vedtægterne.
Både beretning, regnskab og vedtægtsændringer blev vedtaget.

Der var kampvalg til posterne som repræsentanter for både Nord- og Syddjurs, og den nye kredsstyrelse er:

 • Kredsformand: Lisbeth Bøwes

Kredsstyrelsesmedlemmer:

 • Lise-Lotte Møgelbjerg Andersen - SYD
 • Michael Laursen - NORD
 • Peter Ravn – SYD
 • Thomas Raa Olsen - NORD

Suppleanter til kredsstyrelsen:
Norddjurs:

 1. Lisette Bang Jørgensen
 2. Berit Funch  

Syddjurs:

 1. Niels Kristian Bech Jensen
 2. Eva Steensen

Der var genvalg til de to kritiske revisorer

 • Charlotte Høje Kristensen
 • Klaus Korb

og de suppleres af:

 1. Jens Brøgger
 2. Lone Skovgaard Pedersen

Referat af generalforsamlingen kan ses på Insite efter påske.

 

Emner

Målgruppe