Konstituering i Djurs Lærerforening

Bestyrelse
Den nyvalgte kredsstyrelse har konstitueret sig

Et flertal bakker op om nedenstående konstituering:

Næstformand: Peter Ravn
Kasserer: Michael Aagaard Laursen
FTR-Nord: Michael Laursen
FTR-Syd: Peter Ravn
Kursusudvalg: Lise-Lotte Møgelbjerg Andersen
Arbejdsmiljø: Thomas Raa Olsen og Lise-Lotte Møgelbjerg Andersen
Pædagogisk ansvarlig: Lise-Lotte Møgelbjerg Andersen
Hjemmeside: Thomas Raa Olsen
Sociale medier: Lise-Lotte Møgelbjerg Andersen
HMU-Nord: Michael Aagaard Laursen
OMU-Nord: Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen,  *)
HMU-Syd: Peter Ravn
OMU-Syd: Peter Ravn, Lise, Lotte Møgelbjerg Andersen,  *)

FH Djursland: Lisbeth Bøwes, Thomas Raa Olsen
Studierådet på Læreruddannelsen i Aarhus: Thomas Raa Olsen
LAKA (via KSØ): Michael Aagaard Laursen

*) Tredje post udpeges efter TR-mødet 12. april 2024.

Emner

Målgruppe