OK-krav fra Djurs Lærerforening

2023 Kongres Nkbj
Arbejdsbetinget sygefravær

Man plejer at aftale, hvad der i den kommende overenskomstperiode skal arbejdes med for at lette kommende krav. Det er både arbejdsgiver og arbejdstager, der kan have behov for at sige "skal vi ikke lige se på det her, og så finde ud af, om det er noget vi skal gå videre med"

Niels Kristian foreslog at der i den kommende periode (2024-26) skal arbejdes med "udvikling af tiltag til forebyggelse af arbejdsbetinget sygefravær".
I vores optik burde forslaget være et arbejdsgiverkrav - igen er det fagbevægelsen, der går foran for at løse et kæmpe samfundsproblem.

Forslaget blev (naturligvis) vedtaget og er nu en del af overenskomstkravene.

Emner

Målgruppe