Ferie 2020

Undgå ferie for egen regning

Hvis du er nyansat, har været ledig eller på orlov i 2019, mangler du ferie til alle ferieugerne. Har du haft ændringer i din ansættelse, f.eks. skiftet kommune, kan du også mangle ferieoptjening til noget af ferien.
Du kan se på din lønseddel for maj måned 2020, om du har ferietimer tilbage til at dække de 3 ferieuger, der ligger i miniferieåret fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.
Der skal stå 123 timer, hvis du er fuldtidsansat. Er du på deltid, følger timerne beskæftigelsesgraden.
Har du ikke optjent nok ferie, kan du sandsynligvis få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Det er en forudsætning, at du melder dig ledig senest første feriedag uden feriepenge, og dette gøres på www.jobnet.dk
For at modtage dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet og kan altså ikke rejse udenlands. Du skal udfylde en ledighedserklæring på www.laka.dk
Du skal først bruge den optjente ferie, og kan derefter gå på dagpenge.
Har du været ledig i noget af 2019, kan du også have feriedagpenge til gode. A-kassen har skrevet til dig, hvis du har det. De kan bruges i forlængelse af din optjente ferie, og derefter melder du dig ledig.
Pas på ikke at søge om dagpenge for dage, hvor du har ferie. I et konkret tilfælde er et medlem tildelt karantæne for svig på grund af dette.
I år er der desuden den mulighed at du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge. Se vedhæftede folder.
Det er vigtigt, at du melder dig ledig seneste første feriedag, da du ellers mister retten til dagpenge.
Hvis du bliver i tvivl om ovenstående, kan du tale med din tillidsrepræsentant eller ringe til kredskontoret.
Venlig hilsen
Rikke Balling Høholt
Faglig sagsbehandler for Djurs Lærerforening

Folder om ferie - HENT HER

Emner

Målgruppe