Kørsel

Koersel
Nødvendig kørsel i forbindelse med varetagelse af tillidshvervet refunderes efter statens takster

Kørsel og andre udgifter

Her kan downloades skema til notering af kørsel i forbindelse med tillidsarbejdet.
Efter indtastningen i regnearket "udskrives" i pdf-format og dokumentet kan mailes til Kredskontoret.

Underskrift er unødvendigt, når der sendes fra registreret mail.

Hvis man er til håndskrift skal skemaet udfyldes og underskrives før det sendes/afleveres til kontoret.

Tilgodehavende overføres løbende. Saldo på kørsel opgøres og indberettes ved årets afslutning.

Skema for kørsel 2024 (Excel)

Skema for kørsel 2024 (pdf)

Indsend kørselsskema -  Klik her