Gruppelivsforsikring

Fg 450X130
En ekstra sikkerhed - til fornuftig pris

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse. Hvis der sker dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde den samme levestandard.

Frivillig gruppeliv - en ekstra sikkerhed

Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Danmarks Lærerforening tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning.

Billig pris

Den årlige præmie for medlemmer under 35 år er ca. 300 kr.  For medlemmer over 35 år skal betales ca. 600 kr.

Udbetales kun ved død

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Skattefri udbetaling

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte.

Dækning

Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom.

Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år.

Forsikringsbetingelserne uddyber nærmere - KLIK HER

Kritisk sygdom i særlige tilfælde

Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af denne dækning.

Medlemslån 

Hvis du ønsker medlemslån er denne gruppelivsforsikring er en betingelse. På den måde sikres lånet og er med til at holde renten konkurrencedygtig.

Tilmelding 

Forenede Gruppeliv skal godkende dine helbredsoplysninger som angives på denne blanket - KLIK HER
 
Hvis du ikke godkendes, oprettes der en forsikring med begrænset dækning i forbindelse med optagelse af lån.