Medlem Ferie

Undgå ferie for egen regning

Nyansat - ledig eller orlov?

Hvis du er nyansat, har været ledig eller på orlov, kan du mangle ferie til alle ferieugerne med kollektiv ferielukning. I 2024 ligger ferieugerne i både Syddjurs og Norddjurs Kommune i ugerne 7, 28, 29, 30 og 42. Har du haft ændringer i din ansættelse, f.eks. skiftet kommune, kan du også mangle ferieoptjening til noget af ferien. Hvis du har ferie til gode fra en tidligere ansættelse, kan de hentes via www.borger.dk.

Har du ikke optjent nok ferie, kan du muligvis få dagpenge, hvis du er medlem af a-kassen. Det er en forudsætning, at du melder dig ledig senest første feriedag uden feriepenge, og dette gøres på www.jobnet.dk. Ring til a-kassen for rådgivning.

For at modtage dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet og kan altså ikke rejse udenlands. Du skal udfylde en ledighedserklæring på www.laka.dk

Du skal først bruge den optjente ferie, og kan derefter gå på dagpenge.

Har du været ledig, kan du også have feriedagpenge til gode. A-kassen har skrevet til dig, hvis du har det. De kan bruges i forlængelse af din optjente ferie, og derefter melder du dig ledig.

Det er vigtigt, at du melder dig ledig seneste første feriedag uden løn, da du ellers mister retten til dagpenge.