Lærerløn

Løn og tillæg du får som lærer i folkeskolen på grundløn eller anciennitetsløn.

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet.

Som lærer i folkeskolen kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, om du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her 

Lærer på grundløn 

Langt de fleste folkeskolelærere er på grundløn. Som nyuddannet lærer er du på løntrin 31 + 3.000 kr. i årligt grundbeløb. 

Efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse stiger lønnen for læreruddannede - se skema:

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se hvilket område du hører til

Nyansat:
Trin 31 + 3.000

4 års beskæftigelse:
Trin 35 + 3.000 

8 års beskæftigelse:
Trin 40

12 års beskæftigelse:
Trin 40 + 10.000

Område 0
Nord- og Syddjurs

31.819,50

34.021,00

36.712,83

38.027,54

Grundbeløbene på 3.000 kr. og 10.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på hhv. 4.732,95 kr. og 15.776,50 kr. og er medregnet i skemaet.


Lærer på anciennitetsløn (personlig ordning)

Stort set alle på anciennitetsløn er på løntrin 43 + 13.000 kr. i årligt grundbeløb. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn. 

 

Løntrin 43 + 13.000 kr.

40.604,79 kr.

Grundbeløbet på 13.000 kr. er fastsat i år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 20.509,45 kr.

 

Lærere på løntrin 45 eller højere per 31. marts 2016:

Lærere der i kraft af centrale eller lokale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 7.000 kr årligt i grundbeløb. Det svarer til 11.043,55 kr. 1. april 2024.

 

 

Tillæg

Som lærer i folkeskolen får du en række tillæg. Tillæggene kan variere, alt efter om du er på grundløn eller anciennitetsløn.

Undervisertillæg
Lærernes undervisertillæg dækker undervisningstimer efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 750 timer pr. skoleår.

Undervisertillægget udgør pr. 1.04.2024:

  • Grundløn:1.709,12 kr. per måned. 
  • Anciennitetsløn: 723,09 kr. per måned. 

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 750 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 141,99 kr. per undervisningstime. 

Fritvalgstillæg

Desuden får du et tillæg på 1,38% af den samlede pensionsgivende løn. Tillægget er ikke pensionsgivende. I stedet for at modtage tillægget som løn kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 1,38 procentpoint. Hvis du ønsker pensionsforhøjelse i stedet for løntillægget, skal du meddele det til din leder inden en 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. efterfølgende 1. januar

Andre tillæg

  • Funktions- og kvalifikationstillæg: Du kan få tillæg, hvis du eksempelvis har tale-høreundervisning eller arbejder i selvstyrende teams. Tillæggene er fastsat centralt i overenskomsten, men der kan også være lokale aftaler i den enkelte kreds