Kredskontoret

Ebdrupvej11

Kontorets åbningstid

 

   

 Mandag

 9.00-15.00

 Tirsdag

 9.00-14.00

 Onsdag

 9.00-14.00

 Torsdag

 9.00-14.00

 Fredag

 9.00-13.00

Kredsformanden træffes så vidt muligt i kontorets åbningstid og ellers efter aftale.

Medlemshenvendelser vedr. personsager, afskedigelsessager og tjenstlige forhold: Formanden

Medlemshenvendelser vedr. løn, barsel, pension, arbejdsmiljø og alt andet: Sagsbehandleren

 

Med venlig hilsen

Djurs Lærerforening
Ebdrupvej 11
8560 Kolind 

Mail: 134@dlf.org 
Tlf: 86 32 57 66

Sagsbehandler
Rikke Balling Høholt
Mail: RIHO@dlf.org