Politik Tidligere OK

Vi bakker op!

Bakop
Offentligt ansatte er ikke en byrde for velfærdsstaten - de er forudsætningen

Tak for opbakningen!