Politik Tidligere OK

Hvem strejker - hvem er på lockout?

En Loesning For Alle 2
Der er ikke udtaget medlemmer til i Kreds 134. Derimod er alle omfattet af lockout - eller hvad?

Opdateret 22. marts 2018

Fra juridisk afdeling i DLF:

Som I ved, har KL’s Lockoutvarsel været forbundet med endog nogen usikkerhed. LC har nu fået svar på vores indsigelse vedr. uklarhederne .

KL meddeler følgende:

”KL kan oplyse, at KL’s konfliktvarsel skal forstås sådan, at ansatte ved folkeskoler med specialklasser, som i en del af deres ansættelse varetager opgaver ved specialklassen, er er undtaget fra KL’s konfliktvarsel, vil være undtaget fra KL’s konfliktvarsel i hele deres ansættelse.”

Det betyder at:

  • Lærere, der har én eller flere timer i specialklasser er ikke omfattet af KL’s lockout.
  • Til gengæld, så er lærere, der har ansvaret for elever, som er enkeltintegreret i normalklasser, omfattet af lockouten. KL henviser i sin skrivelse til kapitel 3 i bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand, men udtrykker eksplicit, at undtagelse for lockouten kun gælder specialklasser. Det må indebære, at to elever med samme handicap vil være forskelligt stillet alt efter, hvordan man lokalt har organiseret den specialpædagogiske bistand. Spørgsmålet om specialklasser eller enkeltintegrerede elever handler således ikke om handicappets art, men om forskellige pædagogiske og organisatoriske tilgange i kommuner og på skoler.

Hvis du er i tvivl så tal med din TR, der enten har eller meget hurtigt kan få styr på lige netop din situation.