Norddjurs

Dlf Nord

Kontaktudvalgsmøde
Kredsen var sammen med FOA og BUPL inviteret til udvalgsmøde med B & U Norddjurs. Vi snakkede inklusion, skoleanalyse og forsøgte at snakke bilag 4 (tidl. bilag 1.1). Vi har efterfølgende sendt en invitation til udvalget for at få en mere tilbundsgående snak om netop udmøntningen af bilag 4 i Norddjurs Kommune og næste skoleår, hvor kommunen og vi jo står som de lokale repræsentanter for aftaleparterne. Vi afventer pt. den samlede tilbagemelding fra udvalget.
Desuden afventer vi et møde med forvaltningen, hvor vi skal drøfte opgaveoversigt og udformningen af disse til næste skoleår i lyset af Bilag 4 fra overenskomst 15.