Syddjurs

Dlf Syd
Djurs Lærerforenings høringssvar til direktionens oplæg for budget 2018

Syddjurs kommune ønsker øget fokus på kerneområderne trivsel og læring i den nyligt vedtagne “Lærings- og trivselspolitik” samt i satsningen “Alle unge i Uddannelse”.
I budgetkataloget (løbenummer 11-O-3) er ambitionsniveauet klart: “Eleverne i Syddjurs skoler skal møde et læringsmiljø, der er blandt de bedste i Danmark”
Byrådet har endvidere lige før sommerferien vedtaget et mål om at karaktergennemsnittet for afgangseleverne i kommunen skal stige med 0,1 hvert år over de næste 4 år.
Vi værdsætter og er glade for, at der er ambitioner på skoleområdet!
Vi hilser alle gode forslag velkommen - der er flere af dem i budgetoplægget.
De går alle ud på at styrke indsatser for børn og unge, så de får mest muligt ud af skolen, herunder læringsguider & coaches (forslag11-O-3), sundhedsplejersker (forslag11-U-1), socialfaglige rådgivere (forslag11-U-2), psykologer (forslag11-U-3), ungerådgivere (forslag 11-U-4)og pædagoger (forslag11-U-5).
På tre områder ligger direktionens oplæg over pejlemærkerne for Syddjurs Kommune: kassebeholdning, driftsresultat og anlægsmidler.
Ambitioner kræver investeringer. Vi oplever pt. en konjunktur, der giver plads i kommunens økonomi hertil.
Derfor undrer det, at der på trods af luft i økonomien foreslås reduktioner på selve kerneopgaven i størrelsesordenen kr. 4 mio. (4-8 medarbejdere - forslag 11-B-1); reduktion på serviceniveau på skoleområdet???
Såfremt demografiudviklingen holder stik (blok 11-T-2), reduceres antallet af medarbejdere i takt med antallet af elever (1,8 mio. kr. = 4 ansatte færre i 2018).
Det påstås, at der ved færre elever bliver færre opgaver. Men i virkeligheden forholder det sig ikke sådan, at bare fordi der er en elev færre i hver klasse, så er opgaven mindre! Der er jo stadig en hel klasse, der skal undervises.
Som fag-professionelle bliver vi nødt til at gøre opmærksom på, at når der sker en reduktion på tildelingen til skolerne, kommer det til at gå ud over den undervisning, der leveres! For alle elever!
Konsekvensen er dårligere forudsætninger for elevernes trivsel og læring.
“Servicereduktion”, som direktionen selv kalder det!
Forslaget udgør et væsentligt pres på normalundervisningen, som er det bærende i folkeskolen. Normalundervisningen er i forvejen presset af øget inklusion. I Syddjurs kommune er ca. 100 elever i løbet af det sidste år overgået fra specialklasser til normalklasser. Der arbejdes stadig ihærdigt med at implementere skolereform og digital læringsplatform.
Trivselsmålingen for alle ansatte i Syddjurs, foretaget i foråret 2017, viser at 1/3 oplever, at der ikke er positiv sammenhæng mellem opgaven og tiden hertil. Vi forudser derfor, at servicereduktionerne vil medføre negative konsekvenser for arbejdsmiljøet på skolerne.
Djurs Lærerforening vil som altid gerne byde ind med kvalificerede drøftelser vedrørende både arbejdsmiljøet samt den professionelle, pædagogiske hverdag på skolerne.
Vi opfordrer til, at man tænker sig rigtigt grundigt om, før man presser normalundervisningen så meget, at det klinger hult at være ambitiøs på elevernes vegne.
På vegne af Djurs Lærerforening
Lisbeth Bøwes, Kredsformand