Norddjurs

Dlf Nord
Djurs Lærerforenings høringssvar til Budget 2018

Det er med glæde vi konstaterer, at der med budgettet er lagt op til ro på skoleområdet de kommende 4 år!
Et budget uden besparelser giver tid til med fordybelse, øvelse og arbejdsomhed, at kunne implementere de mange tiltag, som kommunalbestyrelsen har sat i værk, fx synlig læring, læring & trivsel og ikke mindst inklusionsreformen.
Skoleområdet har været under stort pres de seneste 6 år, med mange besparelser og fyringer. Det har givet utryghed og dårlige arbejdsbetingelser for lærerne. Dyder som tillid og ordentlighed har ikke været de første, kollegerne tog frem, når talen har været på deres arbejdsforhold. Lærerne har en af de højeste sygefraværsprocenter i kommunen. Det har de haft længe. Det øger, sammen med den store mængde kommunale og nationale tiltag, presset på de medarbejdere, der er tilbage på aftaleenhederne. I tillæg har enhedernes pressede økonomi også sat sit tydelige præg på arbejdsmiljøet.
Som lærernes organisation ser vi det som vores pligt vedholdende og aktivt at søge ansvarlig deltagelse i fællesskabet dér, hvor vores medlemmer har deres arbejde. Derfor ønsker vi også snarest i fælles samvittighedsfuldhed sammen med Norddjurs Kommune at søge en afdækning af, om vi til gavn for den fælles kerneopgave, og som afsæt for at sikre godt arbejdsmiljø samt de bedste, og for kerneopgaven mest frugtbare, rammer for lærernes arbejde, kan finde et fremadskuende aftalegrundlag.
Budget ’18 ser vi som et glimrende afsæt for ro på området og dermed rum for at smøge ærmerne op og sætte gang i samtalen, som skal føre frem til, at også lærerne I Norddjurs, i lighed med store dele af landets øvrige kommuner, får aftalte rammer for deres arbejde.
På vegne af Djurs Lærerforening
Lisbeth Bøwes, Kredsformand


PS: Der er ikke gået ’lærer-rødt’ i teksten. Der er blot tale om en fremhævelse af netop kommunens egne kernedyder:

Kerneopgaven på skole og dagtilbudsområdet