Politik Arbejdstidsaftale 2020

Thomas Raa Olsen - NEJ

En aftale uden reel medindflydelse for lærerne - NEJ TAK

Et flertal i kredsstyrelsen stemmer nej til aftalen – mine begrundelser er:

  • Ingen sikring af tid til opgaverne.

  • Ingen pligt til beskrivelse af opgaverne.

  • Ingen bindinger – kun hensigtserklæringer.

  • Alt for meget overlades til den enkelte TR.

  • Uden reel medindflydelse giver medansvar ingen mening.

  • Intet forpligtende fokus på lærernes psykiske arbejdsmiljø

Med en aftale er jeg med til at tage ansvar, men samme aftale kan ikke sikre, at lærerne har reel medindflydelse. Tværtimod så er den eneste sikring, at jeg opnår illusionen af medbestemmelse, men i virkelighedens verden stadig dikteres det hele.

Dette er ikke en ”ny-start”. Det er en ny omgang tom snak, hvor vi skal dokumentere elendigheden som så alligevel ikke vil blive ændret, da kommunerne ikke har penge.

Hvis denne næsten ikke-aftale er, hvad det er muligt at fremlægge efter så laaaaang tid, og efter så megen snak om ”god forståelse parterne imellem”, så siger jeg NEJ.

Regeringen og KL ved, at det er af afgørende betydning for os at have sammenhæng mellem tid og arbejde, og efter mange måneders forhandling er her så, hvad de vil give lærerne?

Anders Bonde og et flertal i hovedstyrelsen har lovprist alle ”aftaler” siden Lov 409.

Hver gang har de sagt at vi er ”sikret” og ”er på vej”. Vi har nærmest tabt alle sager, der er anlagt siden lovens indførelse, og jeg ser intet nyt i dette aftaleforslag.

På lærerværelserne har der kun været kosmetiske ændringer hver gang – det skal vi ikke lade os nøje med en gang til.

 

Er der slet ikke noget godt i aftalen. Jo, bestemt. Det var der også i alle de andre aftaler, men ikke nok til at bringe os videre.