Politik Arbejdstidsaftale 2020

Peter Ravn - JA

Når man kravopstiller til forhandlinger, skal man stile højt for at have et forhandlingsrum. Og have sin bundlinje klar.

Jeg havde ønsket mig 'Aftalen om arbejdstid for undervisere/lærere i kommunerne' meget bedre. Især hvad angår tid på alle opgaver. Samt et bedre værn om forberedelsestiden og tydelighed omkring fleksibilitet.

 

Når jeg alligevel siger JA til aftalen er det fordi den er stærk på disse punkter:

 

  • Vi er tilbage på aftalesporet;

  • Vi har nu formel indflydelse på aftaler fremover

  • Den er en styrkelse af lærerkollektivet;

  • Lederen skal drøfte og tydeliggøre prioriteringer og indsatser

  • TR-rollen styrkes; TR sikres tid og indflydelse

  • Alle kommuner kommer med nu; vi får de sorte pletter løftet

  • Kreds/Kommune-samarbejdet bliver meget mere styrende og forpligtende

  • Forberedelsestiden skal angives med estimeret tid; D.v.s. at der kan udregnes en faktor, så man reelt kan sammenligne læreres arbejdsforhold.

  • "Forberedelsestiden skal afvikles som sammenhængende tid"

  • Elev-pause-tid er beskrevet ud fra virkelighedens verden; Tydelighed på, at det er lav-effektiv tid, uden mulighed for forberedelse