Politik Arbejdstidsaftale 2020

Patrick Schunck - NEJ

Arbejdstidsaftale 20 bygger i høj grad på et samarbejdsspor, og det man skal tage stilling, er i hvor høj grad man tror på om modparten vil og kan mødes i dette samarbejde.

På denne baggrund er her mine begrundelser for at stemme nej.
- Der er ingen forpligtelser i aftalen til andet end dialog
- Begrænsede ressourcer er en hæmsko i modpartens mulighed for at frigive tid til forberedelse
- Det er irrelevant at snakke om samlet tid, når nogle opgaver ikke er tidssat
- Det har altid, også under L409, været ledelsens ansvar at sikre sammenhæng ml. tid og opgaver
- Der skabes ikke ordnede forhold for den enkelte lærer og denne står alene tilbage med problematikken at argumentere for, at der mangler tid til dennes opgaven

Jeg vil ikke opfordre til ja eller nej, men dog opfordre til at man tager sig tiden til at sætte sig ind i aftalen og afgiver sin stemme. En høj stemmeprocent er vigtig for en tydeliggørelse af medlemmernes holdning og afgørende for den politik DLF skal føre i de kommende år.