Politik Arbejdstidsaftale 2020

Niels Kristian Bech Jensen - NEJ

Efter flere gennemlæsninger af og refleksioner over aftalen ender jeg med at stemme nej.

Jeg er bestemt ikke modstander af et forpligtende samarbejde, hvis der er et reelt indhold at samarbejde om, men jeg ser følgende alvorlige mangler i aftalen:

  • Der skal (estimeret) tid på opgaveoversigten, men ikke for opgaver som ledelsen skønner til at kunne løses på mindre end 60 timer. Der kan skjules en stor arbejds-belastning i disse mindre opgaver.

  • Det er stadig den enkelte lærer/børnehaveklasseleder, der skal i dialog med lederen om opgaveoversigten.

  • Der mangler en tydelig tilbagefaldsregel, hvis der i sidste ende ikke kan opnås enighed mellem leder og den enkelte lærer/børnehaveklasseleder om indholdet af opgaveoversigten. Så gælder ledelsesretten uindskrænket.

  • Der kan kun føres sager i Arbejdsretten på manglende (vilje til) samarbejde, ikke på indholdet af samarbejdet.

 

Uanset hvordan du stiller dig til aftalen, vil jeg opfordre dig til at stemme. Resultatet står stærkest med en høj deltagelse.