Politik Arbejdstidsaftale 2020

Lisbeth Bøwes - JA

Jeg opfordrer til at stemme ja til A20.

Hvis vi tager udgangspunkt i et realistisk billede af det afsæt, periodeforhandlingerne havde, så har vores forhandlere leveret på det mandat, vi sendte dem i byen med.

Jeg tror fuldt og fast på, at vi skaber de bedst mulige arbejdsforhold for os, som faggruppe, med et aftalebaseret grundlag. Den stemme mistede vi i ’13. Det har været 6 meget svære år ’uden stemme’. Den stemme får vi tilbage med A20.

Parterne har siden ’13 stået meget langt fra hinanden. Derfor har de også begge måttet strække sig langt hen over bordet for at mødes. Og ja – resultatet vokser ikke ind i himlen. Men den forudsætning har jo heller ikke været til stede. Det ville forudsætte nye midler til Folkeskolen.

Jeg ser derimod en aftale med perspektiver!

En aftale af overenskomstmæssig værdi, der kan støttes ret på.

En rammeaftale, som tilbagefører professionens stemme, når balancen mellem opgaver og ressourcer skal fastlægges - helt fra politisk led til det enkelte lærerkollegium. Den afskaffer ikke ledelsesretten. Det var naivt at tro, vi kunne gøre det i vores overenskomst. Men den sikrer skriftlighed i prioriteringerne, sikrer inddragelse af TR – og dermed indirekte også TR’s bagland, som jo er de Faglige Klubber. Den sikrer det samlede lærerkollegium direkte indflydelse på prioriteringer og arbejdets tilrettelæggelse. Ikke med veto-ret. Men med det vi er bedst til: med saglige argumenter, der skriftliggøres og følges op. Den genetablerer tiden på opgaver og knytter igen saglighed til balancen mellem undervisning og forberedelse. Den sikrer at ringen sluttes med krav om fælles evaluering, der vil synliggøre de gode, fornuftige prioriteringer bundende i saglighed og faglighed ved den pligtige dialog med lærerkollegiet. Eventuelle fejl-dispositioner bliver også synlige. Ledelsesretten består; men den ledelse, som kan praktiserer i A20 er ikke længere ’komado-ledelse’. A20 forudsætter en dygtig ledelsesmæssig balancering af såvel faglige- som ressourcemæssig faktorer i et tillidsfuldt, transparent og håndgribeligt samarbejde, der forpligter alle parter. Vi kan som lærere levere vores del!

Aftalens afsnit om forholdene for nyuddannede levner plads til forbedringer! Til gengæld er det lykkes at gøre retten til aldersreduktion permanent.

Over tid har jeg tillid til, at det store arbejde A20 sætter rammerne for både vil skabe forbedrede arbejdsforhold for os alle og bidrage til udviklingen af folkeskolen som en spændende arbejdsplads. Jeg ser ingen perspektiver i en ’normaliseringsaftale’. Og jeg anser det heller ikke for realistisk, vi kan konflikte os til et resultat, som vil være bedre og mere professionsrelevant, end den aftaletekst, der foreligger nu.

Stemme JA til A20.