A20 - Norddjurs

A20 Nord
Djurs Lærerforening og Norddjurs Kommune er blevet enige om en 1-årig implementeringsaftale for A20.
TR og skoleledere er i dag i fællesskab blevet præsenteret for hovedpunkterne i implementeringsaftalen.
Parterne har pålagt hinanden allerede inden for det første år at opkvalificere implementeringen til en egentlig aftale om lokal udmøntning af A20. 

Aftalen findes HER

Emner

Målgruppe