Medlemsnyt august 2021

Djursland
Alle tilbage og skal se frem mod et nyt arbejdsår

Kære medlem

Vi håber, du har nydt den fine sommer, vi i år er blevet tildelt!

Nu er vi alle tilbage og skal se frem mod et nyt arbejdsår. Jeg vover pelsen og tænker, vi også alle håber, det bliver et år præget af mere ro omkring det daglige arbejde og tid til opmærksomhed, nærvær og omsorg for både kolleger og de børn og elever, vi underviser.


Det bliver første skoleår efter 7 års L409-ørkenvandring, hvor arbejdstiden for folkeskolen igen er underlagt aftalte rammer. Arbejdet med at implementere A20 har fyldt meget i foråret. Rigtig mange skoler er kommet godt i gang og har været engageret i at udvikle deres arbejde med de nye rammer for arbejdstidens tilrettelæggelse: Det forpligtende samarbejde med TR. Inddragelse af personalet i kvalificeringen af skoleplanen. Og inddragelse i de nødvendige pædagogiske og faglige prioriteringer på den enkelte skole i skolevæsner, hvor økonomien er meget stram.
Selvom der nu er forpligtigelser og ret til inddragelse, ved vi godt, at ’old habits die hard’. Og der er desværre ikke faldet manna fra himlen. Men hvor der er vilje, er der også en vej. Og vi skal have alle med. Derfor skal vi nu have indsamlet erfaringerne fra det første års planlægningsfase, så vi kan trække på og lade os inspirere af de gode og konstruktive erfaringer. Og så vi kan sørge for, at de steder, hvor vane vandt over inddragelse og dialog, også kommer med.
Selvom I har travlt, håber jeg derfor, at I i det kommende skoleår vil prioritere og udvikle jeres dialog og samarbejder med TR i de Faglige Klubber. Det er en vigtig hjørnesten i A20!

Det har været småt med medlemsarrangementer de seneste halvandet år. Men det skal der laves om på. Som udløber af dette års generalforsamling, skal vi have en ekstraordinær generalforsamling til behandling af den vedtægtsændring, som kredsstyrelsen fik til opgave at gennemføre. Vi vil benytte os af lejligheden til at kombinere dette med efterfølgende fællesspisning samt oplæg og debat med DLF’s formand Gordon Ørskov Madsen.

Sæt kryds i kalenderen den 7. oktober, 17.30 -20.30.

Af andre gode datoer til kalenderen kan nævnes:
    • 17. januar 2022: Kolindmøde (medlemsarrangement)
    • 15. marts 2022: Generalforsamling (valg-generalforsamling)

Vi vil ønske jer en god forberedelsesuge og en rigtig god start på skoleåret 2021- 2022!

På kredsstyrelsens vegne
Lisbeth Bøwes
Kredsformand

Læs i "papirudgave"

Emner

Målgruppe