Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer.

Styrelsen bliver valgt for 2 år adgangen. Valget finder sted i lige årstal. Kredsstyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen (Se vedtægter)

Henvendelse til kontoret.