Arbejdsliv

Aftale/lov

Overordnet er det gældende grundlag for arbejdet i kommunerne lov 409. Med OK15 er der vedtaget 15 punkter, der uddyber loven.

Der er ikke indgået lokale arbejdstidsaftaler med hverken Nord- eller Syddjurs Kommune, men der er naturligvis indgået lønaftaler, og med Norddjurs Kommune også en aftale om flekstid jvnf. bilag 4 punkt 8.

Aftale/lov