Anbefalinger fra kredsstyrelsen

Ok18 Words Lille

Lisbeth Bøwes:

Jeg anbefaler et JA til OK18 forliget.
Konflikt og en pyntet L409 konserveret i tilbagevenden til mere mistillid mellem KL og os, giver ikke bedre arbejdsforhold for lærerne.
#væktilliden - der er potentiale, perspektiver og forpligtethed i OK18 forliget. Derfor anbefaler jeg et kryds ved JA.


Niels Kristian Bech Jensen:

Uanset hvad vi stemmer, bliver vi til grin for vores egne penge! Et ja betyder betaling til en ubrugelig kommission og lov 409. Et nej betyder en tømt strejkekasse og lov 409. Jeg stemmer ja, fordi det giver de færreste økonomiske og psykiske ar for foreningens
medlemmer, men jeg føler mig til grin for mine egne penge!


Peter Ravn:

Det må blive et afmålt JA - af den simple grund, at vi har brug for at komme i dialog og i reelle forhandlinger med vores arbejdsgivere på et opbyggende og konstruktivt grundlag.
Tiden - og de fælles anstrengelser - vil vise, hvor langt vi kan komme. Vi skal forpligte både os selv og vore lokale politiker på samarbejdet henimod bedre vilkår for vores arbejde!


Michael Aagaard Laursen:

Stemmer vi nej, går vi i strejke. Kan vi klare en strejke mere? Får vi mere ud af det?
Stemmer vi ja forsætter lov 409. En kommissions arbejde ved man aldrig hvor ender. Men det er vores eneste mulighed for at få reelle forhandlinger med KL.
Fra min side, vil det være et ja. Nu har vi en reel mulighed for at diskutere en ny arbejdstidsaftale med KL.


Thomas Raa Olsen:

Jeg er ikke træt af mine penge, men træt af en forening, der gang på gang TROR. KL vil ikke.
Kommunerne kan ikke. Lederne må ikke.
Stem ja til ingenting og kræv en ny retning i foreningen. Stem nej, betal, få ingenting og kræv en ny retning i foreningen. Jeg stemmer ja, og arbejder for ny retning.


Patrick Schunck:

Jeg stemmer ja, fordi et ja er et ja til fortsatte forhandlinger om en arbejdstidsaftale mhb. på at afskaffe L409.
I løbet af forhandlingerne har DLF kørt kampagnen #væktilliden. Primært rettet mod ansvarlige politikere. Men hvilken værdi har det, hvis der ikke er tillid den anden vej. Jeg tror på en ny start, og ikke en konflikt uden perspektiv.