Endelig dagsorden GF 2020

Foreloebig Dagsorden Gf 2020

Djurs Lærerforening

Indkalder til Generalforsamling

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18.00

i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind

-          der serveres mad fra 17.20 – 17.50

Endelig dagsorden:  

1 Valg af dirigent

2 Beretning

3 Regnskab

4 Indkomne forslag

Kredsstyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen 17. marts 2020:

Generalforsamlingen pålægger den kommende Kredsstyrelse at analysere Djurs Lærerforenings samlede ydelse til medlemmerne, herunder sammenhængen mellem sagsbehandling, politikskabelse og økonomi.
Resultatet fremlægges på den ordinære generalforsamlingen i 2021, der skal kunne tage stilling til eventuelle vedtægtsændringer


5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2021

7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne

8 Eventuelt

Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen.

Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 12. marts 2020.

Tilmelding til spisning via din TR, og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 10. marts 2020 kl.10.00.

Alt materiale til generalforsamlingen kan findes på InSite under Djurs Lærerforening

Hent dagsorden i papriudgave HER

Emner

Målgruppe