Åbent brev til ministeren

Pernille Rosenkrantz Theil 500
Spørgsmålet er så, om de rammer, vi fra politisk hånd har givet jer at arbejde med, er de rigtige og er gode nok?

- skrev ministeren d. 12. august, og det spørgsmål skal da ikke være ubesvaret.

Lærere samlet til medlemscafé d. 28. august kom med gode ideer og her er svaret til ministeren:

 

Vi afholdt den 28. august en medlemscafé, hvor vi diskuterede indholdet af dit brev.
Nedenfor finder du de fremmødtes svar og input på de spørgsmål, du stiller. Svarene er tematiseret i form af uredigerede udtalelser fra de enkelte medlemmer.

Rammer for folkeskolen:

 • Lige mulighed for børn, også børn i udkantsområderne!
 • Skab bedre økonomiske rammer for vores kommuner. Vi er et meget rigt samfund.
 • Ressourcer mangler – for mange børn opbevares uden hjælp.
 • Faglært arbejdskraft (tilbage) i folkeskolen.
 • Ansæt fagligt funderet personale i UVM!
 • Gode rammer om lærernes forberedelse.
 • Færre undervisningstimer – mere forberedelse, så vi har ro til at levere kreativ undervisning og ikke bare bruge copy-paste!
 • Jeg oplever kolleger, der løber på gangene for at nå alle pålagte opgaver m.h.t. møder og undervisning!!! Det var ikke tilfældet for blot få år siden.
 • Vigtigt med fokus på undervisning.
 • Nedsæt skoledagens længde – giver tid til forberedelse/møder.
 • Kortere skoledag.
 • En rummelig og mangfoldig folkeskole skal styrkes. Det er en del af Danmarks sammenhængskraft.
 • Bedre muligheder for åbent samarbejde mellem de forskellige voksne i psykisk sårbare børns liv. Vi er sammen med børnene hver dag, men der mangler synlighed mellem de forskellige processer i systemet og det bremser potentiel fremgang.

Præstationskultur og (nationale) test:

 • Drop uddannelsesparathed samt karakterkrav til ungdomsuddannelser. Nogle modnes sent. Vi har udviklet en tolvtalskultur. Man skal turde fejle.
 • Afskaf de nationale test.
 • Relevante test, ikke nationale test.
 • Afskaf de nationale test – specielt de ”frivillige”.
 • Stol på, at vi lærere er fagligt så velfunderede, at vi selv kan vurdere, hvilke evalueringsformer og tests, vi har brug for for at hjælpe børnene videre.
 • Lad de enkelte skoler beslutte hvilken evalueringsform der passer bedst ud fra anvendelighed – det kræver at der er veluddannede vejledere på hver skole.

Handlinger, der kan medvirke til at genvinde tilliden:

 • Hvilke handlinger tænker du selv der skal til? Hvad vil du gøre? Hvornår?
 • Signaler og økonomi til en god arbejdstidsaftale.
 • Arbejdsro til lærerne og tillid til vores faglighed.
 • Mindre kontrol og dokumentation.
 • Penge, tillid til lærerne.
 • Sæt fokus på det, lærerne kan og vil = dannelse, kvalitet og relationer.
 • Tillid: Tro på, at vi kan selv. Vi behøver ikke andre til at fortælle os, hvordan der skal prioriteres og hvad der er vigtigt. Vi reflekterer selv!

Andet:

 • Jeg vil gerne medvirke til en god skolegang, men en god barndom ligger hos familien.
 • Forventninger til forældrene. Forældreansvar.


Vi håber, dette vil inspirere og bidrage til handlinger, der kan bringe den danske folkeskole tilbage på en sund og perspektivrig kurs.


Med venlig hilsen
Medlemmer af Djurs Lærerforening samlet den 28. august 2019

 

Hent brevet HER

Emner

Målgruppe