Undgå ferie for egen regning

Hvis du er nyansat, har været ledig eller på orlov i 2017, mangler du ferie til alle ferieugerne. Har du haft ændringer i din ansættelse, f.eks. skiftet kommune, kan du også mangle ferieoptjening til noget af ferien.  

Du kan se på din lønseddel for maj måned 2018, om du har ferietimer tilbage til at dække de 5 ferieuger, der ligger i ferieåret fra 1. maj 2018 og til 30.4 2019.

Der skal så stå 185 timer, hvis du er fuldtidsansat. Er du på deltid, følger timerne beskæftigelsesgraden.

Har du ingen ferie til gode, kan du få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse.

Der kræves, at du melder dig ledig senest første feriedag uden feriepenge, og dette kan gøres på jobcentret, eller på nettet i din hjemkommune. Det kan også gøres inden ferien.

Herefter vil du få et dagpengekort i den elektroniske postkasse under www.dlfa.dk, hvis du logger ind under min side.

Dagpengekortet skal du udfylde og sende tilbage A-kassen.

Du skal først bruge den optjente ferie, og kan derefter gå på dagpenge.

Har du været ledig i noget af 2017, kan du også have feriedagpenge til gode. A-kassen har skrevet til dig, hvis du har det. De kan bruges i forlængelse af  ferien, og derefter melder du dig ledig.

Det kræves også, at du står til rådighed for at få dagpenge. Du kan derfor ikke rejse til udlandet.

Pas også på ikke at søge om dagpenge for dage, hvor du har ferie. I et konkret tilfælde er et medlem tildelt karantæne for svig på grund af dette.

Hvis du bliver i tvivl om ovenstående, kan du tale med din tillidsrepræsentant eller ringe til kredskontoret.

Det er vigtigt, at du melder dig ledig seneste første feriedag, da du ellers mister retten til dagpenge.

  

Venlig hilsen

Rikke Balling Høholt

Faglig sagsbehandler for Djurs Lærerforening