Referat fra årsmøde 2012

Referat

1.     Velkomst v. Jørn

Valg af Dirigent: Thorgaard

2.     Orientering v. Lisbeth Bøwes:

Fra DLF-kongressen: Regeringens nye projekt er ”Ny Nordisk Skole”. Anders Bondo står i spidsen for det udvalg, der skal arbejde med ny folkeskolereform. De regionale møder (forberedelse til overenskomstforhandlingerne) starter ultimo marts.

Lokalt
I Syddjurs er der 2 heldagsskoleforsøg (Molsskolen og Marienhoffskolen) Pr. 1. aug. 2012 er ”Ebeltoftskolen” en realitet.
Stort it-projekt: lærere og elever udstyres med i-pads.

I Norddjurs arbejdes stadig med strukturforandringer. Pr. 1. aug. 2012 er ”Kattegatskolen” en realitet. Overbygningen fra Allingåbro flyttes til Auning skole startende med 7. kl.

3.     Orientering om seniorklubbens arbejde v. Jørn, Per, Knud Erik.

Jørn:
Seniorklubben blev stiftet i 2005 og har p.t. 287 medlemmer, heraf 171 medmailadresser. 6 får tilsendt informationer med posten.
Som efterlønner og pensionist er man som medlem af DLF automatisk medlem af seniorklubben. Man skal selv holde sig orienteret om klubbens arrangementer via Kredsens hjemmeside. Jørn informerer direkte på mail til medlemmer med mailadresse. Jørn fortalte om de afholdte arrangementer – se ”Regnskab for Seniorklubben 2011”.

Litteraturgruppen: 9 medlemmer og der er plads til flere.

Vedtægter for Djurs Lærerforenings Seniorafdeling lå fremme på bordene.

Jørn forklarede om tilblivelsen af vedtægterne, der har udgangspunkt i sidste års kritiske spørgsmål omkring Seniorklub Djurslands vedtægter og økonomi. Seniorklubbens oprindelige forslag til vedtægter er rettet til af Kredsen, og resultatet er det foreliggende.

Spørgsmål fra et medlem: Går medlemmers deltagelse i arrangementer frem for ledsageres?

Svar: Ved begrænset deltagerantal ja. Det har endnu aldrig været nødvendigt at afvise nogen, hverken medlem eller ledsager. Bestyrelsen tager spørgsmålet op, hvis behovet viser sig. I øvrigt vil det blive annonceret, hvis der er begrænset deltagerantal. På kredsens hjemmeside er spørgsmålet belyst.

Per redegjorde for, hvad man som efterlønner og pensionist får for sit kontingent til DLF. Se det vedheftede ark til vedtægterne.
Kontingentet er vedtægtsbestemt og ugør 1/3 af de aktives  kontingent.

Spørgsmål: Hvordan får vi medlemskalenderen?

Svar: Jørn deler ud ved arrangementer i foråret. Den kan også hentes på Jørns privatadresse.

Knud Erik: Regnskabet for 2011 er vedheftet vedtægterne.

4.     Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle 4 var villige til genvalg, og sådan blev det. Der var ingen modkandidater.

5.     Forslag og ideer til nye arrangementer.

Knud Erik fik tilslutning til en tur til Grænselandet med Vilfred Friborg i april 2013.
Kirsten Mønsted foreslog et foredrag med tidl. chef for PET, Hugo Mortensen.
Forslag om tur til Fredericia m. bl. a. Den reformerte kirke samt besøg i Christiansfeld og Jelling-
Filmen Hvidstensgruppen og besøg på Hvidsten kro.

En deltager ytrede ønske om, at arrangementerne lå uden for skoleferien.

Flemming Berg gjorde opmærksom på, at de var nogle stykker, der var eksamensvagter og derfor ikke kunne deltage i besøget til Gjesing kirke og Løvenholm. Problemet var det samme sidste år på turen i maj.

Der belv mindet om turen d. 9. maj til Gjesing  kirke og Løvenholm samt Samsøturen d. 28. juni.


Se billedegalleri fra årsmødet her