Kreds 134

Generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

KREDS 134

DJURS LÆRERFORENING                                                                           

  

onsdag den 14. marts 2018 klokken 18

Birkehuset, Skovvænget 9, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

- der serveres mad fra 17.15 – 17.50

Foreløbig dagsorden:

1   Valg af dirigent

2   Beretning

3   Regnskab

4   Indkomne forslag

5   Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

6   Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2018

7   Valg jvnf. § 8 i vedtægterne

8   Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 8.00 den 4. marts 2018.

Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen.

Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 9. marts 2018.

Tilmelding til spisning via din TR senest 7. marts 2018 kl.10.00

Tilmelding til spisning for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 8632-5766 senest 7. marts 2018 kl.10.00

HENT INDBYDELSEN I PAPIRFORM HER