Arbejdstidsaftale

Dlf Syd
Lokalaftale mellem Syddjurs Kommune og Djurs Lærerforening

Fra og med skoleåret 2019/20 arbejder alle lærere og børnehaveklasseledere på skolerne i Syddjurs Kommune efter denne lokalaftale.

Lokaleaftale mellem Syddjurs Kommune og Djurs Lærerforening

Tillæg til lokaleaftale mellem Syddjurs Kommune og Djurs Lærerforening