Samarbejde med skolelederne

Djurs Lærerforening sætter rammen for samarbejdet
TRIO-møde TRIO-møde

Konsolidering af det gode TRIO -samarbejde